ZABORAVLJENO ZNANJE – „POZITIVNA NULA”

Starogrčki matematičar i filozof Pitagora je važio kao čovjek koji ne voli dangubiti, a nije volio ni kad drugi oko njega dangube, a osobito ne kad bi ga uz to još i ometali. Stoga reče jednom zgodom: „Ili šuti, ili reci nešto pametnije od šutnje!”

U naznačenoj Pitagorinoj izreci se skriva dosta zdrave matematike, jer matematički gledano nula ili ništica i nije nešto najgore što se čovjeku može dogoditi. Doduše, ona jest manja od + 1, 2, 3… ali je kudikamo veća od – 1, 2, 3… Tako da nula na kraju ispadne još kao nekakva zlatna sredina u našem životu.

Stoga bi se reklo mala ali zlatna mudrost za naše vrijeme i mentalitet opterećene aktivizmom koji krivo smatra da je ono nešto uvijek bolje i veće od ništa, pa čak i kad je ovo „nešto” upakirano sa izrazito negativnim predznakom.

Stoga bi se slijedeći Pitagorinu logiku moglo reći još štošta:

Ne nudi nikome ljubav, a ni prijateljstvo ako oni nisu bolji od njegove samoće.

Ne nudi ljudima posao koji nije bolji od prosjačenja.

Ne maši ni s politikom koja po sebi ništa nije bolja od spontane anarhije.

Ne propagiraj im lažne vrijednosti koje ni tebi samome nisu donijele blagostanje i mir.

Ne poduzimaj ni poteze ni aktivnosti za koje će se na kraju govoriti da je bolje da ništa nisi ni radio, niti živi tako da se na kraju govori da bi bilo bolje da se nisi ni rodio, jer nepostojanje je uistinu bolje od nekih promašenih ljudskih života (Usp. Mt 26,24).

Uglavnom, tek kad shvatimo jasno što je sve dolje ispod nule, znat ćemo i što je gore iznad nje. A bojim se da je danas i previše toga ispod nule. Nisam pesimista, ali kao da živimo u grandioznom svijetu enormnih brojeva (ali) s negativnim predznakom.

U Sarajevu, 15. VII. 2019.

M. B.

Izvor (foto): 123rf.com Copyright:  Dmitrii Kiselev